Users

Name Delegation given to bot - (VESTS/SP) Delegation received from bot (VESTS/SP) Delegation given to market (VESTS/SP) Delegation received from market (VESTS/SP) Delegation requested on the market (VESTS/SP)
bakabou1597044 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
minabenyamin098 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
roseofmylife 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
kevintt 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
kukubird74 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
rutrader 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
wangda 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
champgab 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
pecoshop 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
danny1965 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
pandascience 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
achmadwijaya23 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
macovd 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
madan71 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
adinache 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
toppestcontrol 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
fsirongo 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
matt9 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
sillakea 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
lexxser 0.0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0